АКЦИИ
Акциите са ценни книжа, пускани в обръщение от фирмите. Закупуването на акции е равнозначно на придобиването на част от собствеността на определена фирма. Печалбите на инвеститорите произхождат от два източника: от увеличаването на пазарните цени на акциите на фирмата, а също така и от дивидентите, изплащани от фирмата. Загубите произтичат от намаляването на пазарните цени на акциите.
* Частта от печалбите на фирмите се изплаща във форма на дивиденти. Не всички фирми обаче плащат дивиденти. Най-бързо развиващите се фирми чувстват огромна нужда от капитали и обикновено задържат всички печалби за своето бъдещо развитие вместо да взимат бърз кредити.
* Недостатък на инвестирането в акции е присъствието на пазарния риск. По време на краха през 1987 година, цените на акциите спаднаха средно с 24% в продължение само на един ден.
* За инвестиционно решение се смята избора на фирмата и времето за закупуване на акции. Тук е в сила принципа за закупуването на акции по време на HOSSY и продаване на акциите по време на BESSY. При закупуването на акции трябва да се изберат акциите на тези фирми, чието икономическо развитие е по-бързо от средното в страната.
* Минималният капиталов влог е 1.000 лева.

ПЛАВНИ ФОНДОВЕ
Плавните фондове са инструментите, които носят на собственика дневен процент. Те са краткосрочни (от 1 до 270 дни), тяхната база представлява краткосрочни правителствени облигации (T-Bills), а също така и краткосрочен заем на промишлените фирми и банките.
* Целта на закупуване на тези фондове е съхраняване на парите до момента, в който признаваме и разбираме, че дългосрочните инвестиции ще ни донесат по-голяма печалба.
* Предимството на тези инструменти е леснотата, с която може да се откажем от тях и липсата на пазарен риск. Те са конкурентни с икономичните сметки, които осигуряват подобен процент.
* Недостатък е сравнително по-ниския процент на дохода. По-голяма част от инвестиционните фирми предлагат тези фондове на инвеститорите без разплащане. Плавните фондове причисляваме към най-безопасните финансови инструменти. Минималният капитален влог е 500 лева.